เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับคณะทำงานการตรวจติดตาม โครงการยะระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ต้อนรับคณะทำงาน
ตรวจติดตามโครงการยะระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหา
ณ ห้องประชุมร้อยเอก พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

5 พฤศจิกายน 64 10:00:36