เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team : OT)

 

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ
(Operation Team : OT) 
ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอรับการสนับสนุน
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2
กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมร้อยเอก พนม พรหมพูล   ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

             
 

             
 

             
 

             

                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

4 พฤศจิกายน 64 09:56:33