เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2564

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2564
เนื่องในวันคล้านวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

25 ตุลาคม 64 09:36:21