เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์เดือนตุลาคม 2564

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมประจำสัปดาห์
เดือนตุลาคม 2564 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
ตามข้อปฏิบัติราชการ และติดตามงานของเจ้าหน้าที่ประจำตำบล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

19 ตุลาคม 64 09:27:18