เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer
) กิจกรรมเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน   
ณ หมู่ 7 บ้านนาอ่างทอง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                     นางวิยะดา นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

11 ตุลาคม 64 09:40:10