เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลโนนสมบูรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

7 ตุลาคม 64 15:39:52