เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเปิดบริษัท มันเงินล้านศรีวิไล จำกัด

 

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดบริษัท
มันเงินล้านศรีวิไล จำกัด ของกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง) หมู่ 15 ตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นางชลพรรษ รักชาติ
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการเปิดบริษัทฯ  ณ บริษัท มันเงินล้านศรีวิไล จำกัด
หมู่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  : ภาพ

                                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

1 ตุลาคม 64 09:26:14