เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ดำเนินการ ผสมปุ๋ยเคมีบริการแก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

 

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลงพื้นที่ดำเนินการผสมปุ๋ยเคมีบริการแก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป
ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ณ หมู่ที่ 13 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                               นางวิยะดา นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

1 ตุลาคม 64 09:19:21