เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำสัญญาซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

 

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ทำสัญญาซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด
เกษตรกร จำนวน 13 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

28 กันยายน 64 09:09:41