เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

 

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งนำเกษตรกรเข้าร่วมประชุม
เรื่อง การเพาะเมล็ดพันธุ์และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ สำหรับขายผลฯ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

27 กันยายน 64 15:24:34