เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลคำม่วง

 

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดประชุมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลคำม่วง สมาชิกจำนวน20 ราย
ณ  หมู่ 13 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 


 

                                                                                      นางวิยะดา นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

 

1 ตุลาคม 64 09:19:59