เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

 

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)
ส่วนอำเภอเขาสวนกวาง ครั้งที่2/2564 โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมร้อยเอก พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

23 กันยายน 64 09:06:27