เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดบริษัท มันรวย จำกัด

 

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิด
บริษัท มันรวย จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในพิธีเปิด บริษัท มันรวย จำกัด ของกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง)
หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ตั้งบริษัท หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

 

15 กันยายน 64 16:09:48