เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ตามระบบ T&V System และติดตามผลการดำเนินงาน
ตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

 

14 กันยายน 64 15:23:17