เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ครั้งที่ 5/2564 เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีความรู้ความเข้าใจ
ในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดโดย พัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง
โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

14 กันยายน 64 09:05:56