เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับเกษตรกร สู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตถกรรมดิจิทัล

 

วันที่ 11 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุม
โครงการยกระดับเกษตรกรสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตถกรรมดิจิทัล
(depa mini transfromating voucher) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์และจับคู่ (Matching) กับเกษตรกร
กับ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (DP) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                       นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์  นวส. ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

13 กันยายน 64 09:46:22