เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเปิดบริษัท มัช เค ดี วาย ออร์แกนิค จำกัด

 

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมเปิดบริษัท มัช เค ดี วาย ออร์แกนิค จำกัด ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด โดยได้รับเกียรติจาก นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิด ณ บริษัท มัช เค ดี วาย ออร์แกนิค จำกัด บ้านห้วยยางศรีวิไล     
หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 


                                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

13 กันยายน 64 09:21:52