เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเปิดสวนสมุนไพรต้านภัยโควิด - 19

 

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิด
สวนสมุนไพรต้านภัยโควิด - 19 โครงการ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้
หนังสือ เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้หนังสือและเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กศน.อำเภอเขาสวนกวาง โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

9 กันยายน 64 11:52:47