เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์

 

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

9 กันยายน 64 11:16:27