เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่

 

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธี  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                                            นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

7 กันยายน 64 15:23:40