เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

 

วันที่ 2 กันยายน 2564  นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำทีมโดย นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลง
พันธุ์มันสำปะหลังสะอาด ในพื้นที่ ตำบลคำม่วง ตำบลนางิ้ว และตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น       

 


 


 


                                                                                     นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

3 กันยายน 64 10:16:07