เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 11/2564) เพื่อชี้แจงแนวทางข้อสั่งการของผู้บริหาร
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการแผนปฏิบัติงาน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธูรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

 

1 กันยายน 64 09:06:47