เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีแลกเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมจัดเวทีแลกเรียนรู้ระดับอำเภอ
(District Workshop : DW) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

30 สิงหาคม 64 16:16:26