เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด-19

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564  นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเป็นเกียรติ
ในการจัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ต้านภัยโควิด-19 จัดโดย พัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการเปิดงาน ณ แปลงของ
นางเข็มพร ภูทำมา บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

27 สิงหาคม 64 16:05:50