เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาสวนกวาง (ก.ช.ภ.อ.) โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปิ

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาสวนกวาง(ก.ช.ภ.อ.) โรคระบาดสัตว์
ชนิดโรคลัมปิ สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค กระบือ ในพื้นที่ 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
เบื้องต้นได้รับความเสียหาย โคป่วย 245 ตัว ตาย 17 ตัว ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 122 ครัวเรือน
ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                    นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธูรการ  :  ข่าว

27 สิงหาคม 64 10:55:00