เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชนาญการ
พร้อมด้วย ตัวแทนสมชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ในรูแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Meeting
เพื่อหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืช
รวมถึงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย
การดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 


                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

26 สิงหาคม 64 10:23:03