เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามโครงการการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564


 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมพิธีรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามโครงการการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564
จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
สวนสัตว์ขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข
ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด หมู่ที่ 5 และ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                               นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

20 สิงหาคม 64 15:03:41