เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด (แปลงใหญ่ ปี 2564)

 

 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดประชุมเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด (แปลงใหญ่ ปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จำนวนเกษตรกร 20 ราย ณ ลานวัดบ้านป่าหวายนั่ง ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 



                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                                     

20 สิงหาคม 64 14:41:46