เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564  นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดประชุมกลุ่มแปลงใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
จำนวนเกษตรกร 20 ราย   ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว

 

20 สิงหาคม 64 14:42:05