เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบหญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหญ้าแฝก
จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

18 สิงหาคม 64 13:41:48