เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564 ณ หมู่ 11 บ้านคำนางปุ่ม
ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                              นางสาววรารัตน สุดชา  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

18 สิงหาคม 64 13:42:38