เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดถั่วลิสงชุมชน

  

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมเชื่อมโยง
ระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดถั่วลิสงชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว
เพื่อคงวามมั่งคงด้านอาหาร จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

18 สิงหาคม 64 13:42:56