เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง และเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ณ บริเวณรอบๆสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


 


                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

18 สิงหาคม 64 13:43:28