เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เสวนาการขับเคลื่อน นโยบายท้องถิ่น เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารตำบลดงเมืองแอม

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมการเสวนา
การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารตำบลดงเมืองแอม
พร้อมทั้งจัดกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" โดยมี นางชลพรรษ รักชาติ
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในครั้งนี้ ณ แปลงสาธิต โรงเรียบบ้านห้วยยางสะอาด
ตำบลงดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                             นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

18 สิงหาคม 64 13:44:07