เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามข้อราชการ และติดตาม
การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

4 สิงหาคม 64 15:06:47