เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาจัดทำโรงพยาบาลสนาม และเปิดโรงพยาบาลสนาม

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาจัดทำโรงพยาบาลสนาม และเปิดโรงพยาบาลสนาม
อำเภอเขาสวนกวาง โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                      
 


 

18 สิงหาคม 64 13:44:46