เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร สอนการทำบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ เชื่อมโยงตลาด

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมเกษตรกร สอนการทำบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาดโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น มาสอนการทำบัญชี
จำนวน 5 กลุ่ม 
เกษตรกร 15 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

18 สิงหาคม 64 13:45:08