เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงพยาบาลสนามอำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงพยาบาลสนามอำเภอเขาสวนกวาง
 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

 

18 สิงหาคม 64 13:45:30