เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง โดยมี
นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ แปลงนายอุเทน ทักษี ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

18 สิงหาคม 64 13:46:22