เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ วางแผนการผลิต โครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทาง จำนวนเกษตรกร 44 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 



                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                                

23 กรกฎาคม 64 13:34:06