เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมรับฟังการนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมรับฟังการนิเทศงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
ZOOM Meeting โดยมี นางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พร้อมคณะทีมนิเทศงาน สาย 3 ได้พบปะ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับฟังปัญหา
ของแต่ละอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

23 กรกฎาคม 64 09:50:33