เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ
1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนางรุ่งรัตน์ นามศรีฐาน พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 2.5 ไร่
ณ หมู่ 3 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                   นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  : ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

21 กรกฎาคม 64 09:37:06