เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                   นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส. ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

15 กรกฎาคม 64 10:06:25