เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆสำนักงาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่

 

วันที่ 6 กรกรฎาคม 2564 นางอมรรัตน์  กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง และทีมงานผู้นำชุมชนตำบลดงเมืองแอม
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆสำนักงาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ โดยให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงเมืองแอม นำรถกระเช้ามาช่วยตัดกิ่งไม้ให้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 

                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

8 กรกฎาคม 64 09:42:38