เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแสดงความยินดี
กับข้าราชการผู้ได้รับเลือกประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง MOU โครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง ในที่ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                   นางสาววราัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

29 มิถุนายน 64 12:49:04