เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ(District Workshop : DW) ครั้งที่ 1

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ
(District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัด และอำเภอ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสงความสำเร็จและนำผลที่ได้รับไปกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน การติดตามงานและการนิเนศงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

25 มิถุนายน 64 09:38:28