เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันพุธที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เจ้าหน้าที่จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่จากพัฒนาที่ดินขอนแก่น
และเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ติดตามการดำเนินงาน
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นางสายพิน โรจนรัตน์อรรถ
เกษตรกรหมู่ 5 บ้านหนองกุง  และนายเอกชัย แก้วหานาม เกษตรกรหมู่ 6 บ้านนาค้อ
ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

24 มิถุนายน 64 09:21:46