เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด”

 

วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง และเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มอบผลไม้แก่โรงพยาบาลเขาสวนกวางและสาธารณสุขอำเภอ
เขาสวนกวาง ตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด” เป็นการแบ่งปันสินค้าสู่บุคลากร
ทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เสียสละ ทำหน้าที่ในการป้องกันรักษาสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นร่วมกับเกษตรกรต่อไป

 


 


 


                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

17 มิถุนายน 64 09:40:47