เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (3 ปี 2 ล้านต้น) ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านคำนางปุ่ม เนื้อที่ 705 ไร่
ณ ป่าชุมชนบ้านคำนางปุ่ม หมู่ 11 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ต้นไม้จำนวน 4,000 ต้น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
พร้อมนายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย

 


 


 


 


                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

15 มิถุนายน 64 09:58:25