เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรรหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข“ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่

 

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข“
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4
ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 


 

                                                               นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

11 มิถุนายน 64 12:45:36